Water is van levensbelang. We kunnen er niet zonder, maar teveel is ook niet goed. En water moet schoon zijn, maar wel voldoende voedingsstoffen bevatten voor de planten en dieren die er in leven.

Watervraagstukken worden vaak door gespecialiseerde organisaties opgepakt. De een is verantwoordelijk voor het transport van afvalwater en een ander richt zich maatregelen om het land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Als intermediair op gebied van water probeer ik de verbinding te leggen tussen de diverse waterthema’s. Bijvoorbeeld door verschillende organisaties met elkaar te verbinden. Of door mensen te verleiden om hun vakkennis eens vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Verbinden, communiceren en het benutten van de juiste expertise zijn woorden die van toepassing zijn op mijn werkwijze.

De projecten waarbij ik dit inzet staan beschreven op mijn LinkedIn-pagina.

Wie is de watermediair?

Water is de blauwe draad in mijn carrière. De afgelopen 20 jaar heb ik in verschillende functies aan verscheidene waterprojecten gewerkt. Als onderzoeker en als beleidsmedewerker, als projectleider en als communicatiespecialist, en aan zout en zoetwater. In deze periode heb ik het thema water steeds belangrijker zien worden. En is het me duidelijk geworden dat het ene wateronderwerp niet los staat van het andere.

De stap naar een eigen bedrijf is als vanzelf voortgekomen uit mijn wens om water in de volle breedte te zien. Niet langer werken aan slechts één aspect ervan, maar juist proberen om de samenhang te doorgronden. Dit doe ik door samen met de betrokken en gespecialiseerde organisaties te werken aan een oplossing. En over de aanpak of uitkomst vervolgens goed te communiceren.